Публична покана, за избор на изпълнител за: "Ремонт на общински пътища и улици в община Гурково" - "Направа кръпки на улици в гр. Гурково", "Ремонт на път SZR 2101 от края на границата на общ. Николаево - Брестова - Дворище - Жълтопоп" и "Ремонт на п

Публикувана на: 2012-06-05

Прикачени файлове: 1

Публична покана, за избор на изпълнител за:

  • "Ремонт на общински пътища и улици в община Гурково" - "Направа кръпки на улици в гр. Гурково",
  • "Ремонт на път SZR 2101 от края на границата на общ. Николаево - Брестова - Дворище - Жълтопоп" и
  • "Ремонт на път SZR 1024 - ж.п. гара Гурково - гр. Гурково"

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
39.50 Kb
2012-06-05

МЕНЮ