ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА 10 КУБ.М. НОВ СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2012-06-18

Прикачени файлове: 1

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА 10 КУБ.М. НОВ СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
128.75 Kb
2012-06-18

МЕНЮ