ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. КОНАРЕ, ОБЩИНА ГУРКОВО”

Публикувана на: 2012-08-11

Прикачени файлове: 1

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. КОНАРЕ, ОБЩИНА ГУРКОВО”

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
469.30 Kb
2012-08-11

МЕНЮ