ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ,,ГОТОВА ХРАНА ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ СОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” ГРАД ГУРКОВО, ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012 / 2013 ГОДИНА’’

Публикувана на: 2012-09-27

Прикачени файлове: 1

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ,,ГОТОВА ХРАНА ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ СОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” ГРАД ГУРКОВО, ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012 / 2013 ГОДИНА’’ ПО ПОЗИЦИИ:

  1. „ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ОБЯД ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-ВИ ДО VIII-МИ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО, ПО ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
  2. ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ ЗА ДЕЦА ОТ ПДГ И УЧЕНИЦИ ОТ I-ВИ ДО IV-ТИ КЛАС

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ