ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: Консултации за управление на изпълнението на проект: „Туристически информационен център с музей на магарето в град Гурково”

Публикувана на: 2012-10-22

Прикачени файлове: 1

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ
Консултации за управление на изпълнението на проект:
„Туристически информационен център с музей на магарето в град Гурково”

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
231.79 Kb
2012-10-22

МЕНЮ