ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЕ с № 240 от 27.02.2013 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО и ЗАПОВЕДИ с № № 78,77, 76 и 75 от 12.03.2013 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2013-03-18

Прикачени файлове: 1

Обява:

Публичен търг с явно наддаване за обект: Учредяване възмездно право на строеж върху имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Гурково, общ. Гурково, както следва:

 1. Учредяване възмездно право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 18157.501.2049, с площ 549 кв.м. , ул. “Тинтява “ № 2 по кадастралната карта на гр. Гурково, при граници на имота: 18157.501.2051, 18157.501.2056, 18157.501.2050, 18157.501.825, 18157.501.501
  Търгът ще се проведе на 16.04.2013 г. от 9.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр. Гурково, при първоначална тръжна цена от 2700,00 лева
 2. Учредяване възмездно право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 18157.501.2052, с площ 396 кв.м. , ул. “Крайречна“ № 31 по кадастралната карта на гр. Гурково, при граници на имота:18157.501.2053, 18157.501.2057, 18157.501.2056, 18157.501.2051, 18157.501.501
  Търгът ще се проведе на 16.04.2013 г. от 9.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр. Гурково, при първоначална тръжна цена от 2000,00 лева
 3. Учредяване възмездно право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 18157.501.2053, с площ 379 кв.м. , ул. “Крайречна“ № 33 по кадастралната карта на гр. Гурково; при граници на имота: 18157.501.2054, 18157.501.2058, 18157.501.2057, 18157.501.2052, 18157.501.501
  Търгът ще се проведе на 16.04.2013 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр. Гурково, при първоначална тръжна цена от 1900,00 лева
 4. Учредяване възмездно право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 18157.501.965, с площ 611 кв.м. , ул. “Прохода“ № 2А по кадастралната карта на гр. Гурково при граници на имота: 18157.501.794, 18157.501.802, 18157.501.791, 18157.501.2108
  Търгът ще се проведе на 16.04.2013 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр. Гурково, при първоначална тръжна цена от 3060,00 лева.

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
402.83 Kb
2013-03-18

МЕНЮ