ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЕ с № 258 от 28,03.2013 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО и ЗАПОВЕДИ с № № 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 от 16.04.2013 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2013-04-24

Прикачени файлове: 0

ОБЯВЯВА:

Публични търгове с явно наддаване за:

 1. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Селскостопанска сграда / полумасивна / с идентификатор 21124.32.283.5 със застроена площ 507 кв.м. Брой етажи: 1 / един / по кадастралната карта на с. Димовци, общ. Гурково;
  Търгът ще се проведе на 23.05.2013 г. от 9.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково, при първоначална тръжна цена от 6481,00 лева.
 2. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Селскостопанска сграда / полумасивна / с идентификатор 21124.32.283.2, със застроена площ 414 кв.м. Брой етажи: 1 / един / по кадастралната карта на с. Димовци, общ. Гурково;
  Търгът ще се проведе на 23.05.2013 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково, при първоначална тръжна цена от 5815,00 лева.
 3. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Селскостопанска сграда / полумасивна / с идентификатор 21124.32.283.1 със застроена площ 44 кв.м. Брой етажи: 1 / един / по кадастралната карта на с. Димовци, общ. Гурково;
  Търгът ще се проведе на 23.05.2013 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково, при първоначална тръжна цена от 603,00 лева.
 4. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Селскостопанска сграда / метална конструкция / с идентификатор 21124.32.283.7 със застроена площ 425 кв.м. Брой етажи: 1 / един / по кадастралната карта на с. Димовци, общ. Гурково
  Търгът ще се проведе на 23.05.2013 г. от 11.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково, при първоначална тръжна цена от 17 044,00 лева.
 5. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Селскостопанска сграда / метална конструкция / с идентификатор 21124.32.283.6 със застроена площ 84 кв.м. Брой етажи: 1 / един / по кадастралната карта на с. Димовци, общ. Гурково
  Търгът ще се проведе на 23.05.2013 г. от 11.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково, при първоначална тръжна цена от 4525,00 лева.
 6. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Селскостопанска сграда / полумасивна / с идентификатор 21124.56.789.12 със застроена площ 382 кв.м. Брой етажи: 1 / един / по кадастралната карта на с. Димовци, махала Дворище, общ. Гурково;
  Търгът ще се проведе на 23.05.2013 г. от 12.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково, при първоначална тръжна цена от 3143,00 лева.
 7. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Селскостопанска сграда / полумасивна / с идентификатор 21124.56.789.13 със застроена площ 383 кв.м. Брой етажи: 1 / един / по кадастралната карта на с. Димовци, махала Дворище, общ. Гурково;
  Търгът ще се проведе на 23.05.2013 г. от 12.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково, при първоначална тръжна цена от 1727,90 лева.

Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до датата предхождаща датата на търга до 16,00 часа.

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозити в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа на 22.05.2013 г.

Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търговете в стая №14, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково срещу такса от 30,00 лв.

Кандидатите за участие в търговете могат да подават документи в стая №10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 16,30 часа на 22.05.2013 г.

При липса на участници за посочената дата, повторен търг ще се проведе на 30.05.2013 г. по същото време и същите условия.

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ