ЗАПОВЕДИ 2021 Г

заповед З-19/13.01.2021г. за сключване на договори с ползватели, на които са предоставени имоти-полски пътища общинска собственост,попадащи в масивите за ползване на земеделски земи

.pdf

МЕНЮ