Заповеди 2020г.

Заповед № З-184 / 01.04.2020г. на Кмета на община Гурково за определяне вечерен час за всички жители на община Гурково

Заповед № З-143/13.03.2020 г. на Кмета на община Гурково за назначаване на общински кризисен щаб 

Заповед № З-140 от 12.03.2020г. на Кмета на Община Гурково относно определяне състав на Комисия по водно спасяване

Заповед № З-138 от 12.03.2020г. на Кмета на Община Гурково относно пожароопасен сезон в горските територии.

Заповед № З-129 от 05.03.2020г. на Кмета на Община Гурково за забрана на пашата на селскостопански животни във всички горски територии

Заповед № З-48 от 24.01.2020г. на Кмета на Община Гурково да бъде сключен Договор за прекратяване на собствеността върху недвижим имот.

МЕНЮ