За избирателите

Решение № 633-МИ/ 20.08.2019 г. на ЦИК за съставяне, обявяване, поправка и отпечатване на избирателните списъци при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. – качено на 21.08.2019 г.

Решение № 627-МИ/ 19.08.2019 г. на ЦИК относно указание към избирателите и кандидатите относно изискването за уседналост в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. – качено на 21.08.2019 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък – качено на 21.08.2019 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за вписване в избирателен списък – част II – качено на 21.08.2019 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз – качено на 21.08.2019 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък – качено на 21.08.2019 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК – качено на 21.08.2019 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден – качено на 21.08.2019 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – качено на 21.08.2019 г.

За българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност – качено на 22.10.2019 г.

МЕНЮ