Вътрешни правила

  Вътрешни правила за заплатите в Общинска администрация към документа публикувано на 04-02-2019
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Гуркво към документа публикувано на 05-12-2017
Вътрешни правила за РЗ общински дейности Община Гурково  към документа публикувано на 18-05-2017
Вътрешни правила бюджетен процес Община Гурково към документа публикувано на 28-04-2017

 

Вътрешни правила за РЗ на Община Гурково.pdf

МЕНЮ