Важни съобщения

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ публикувано на 05-04-2019 г.
Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 година в Община Гурково публикувано на 11-04-2019 г.
ИЗЧИСЛИТЕЛНА ПРОЦЕДУРА КЪМ МЕТОДИЧЕСКИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВИТЕ НА СИК И ПРИМЕРНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ публикувано на 12-04-2019 г.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за определяне съставите на СИК на територията на района и на териториите на общините в него, и на разпределение на местата на ръководствата на СИК публикувано на 11-04-2019 г.
Определяне на броя на членовете на всяка СИК на територията на Община Гурково, Област Стара Загора публикувано на 12-04-2019 г.
Назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г. публикувано на 12-04-2019 г.
Телефонни номера за указване помощ при придвижването на избиратели с увреждания публикувано на 03-05-2019 г.
Секции, в които е възможно машинно гласуване публикувано на 07-05-2019 г.
ОБУЧЕНИЕ НА СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОБЩИНА ГУРКОВО публикувано на 13-05-2019 г.
За избирателите, които не притежават валидни документи за самоличност публикувано на 23-05-2019 г.

МЕНЮ