Постоянни комисии

 Постоянни комисии към Общински съвет – Гурково


Мандат 20
19 – 2023 Г.

 

І. Комисия по бюджет, финанси, инфраструктура, европейски фондове, национални и регионални програми, териториално развитие и общинска собственост.

 

 1.       Деница Костова - председател
 2.       Добринка Кръстева - член
 3.       Анастас Черкезов - член
 4.       Смаил Стоев - член
 5.       Йордан  Митев -  член

 

ІІ. Комисия по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, социални дейности и вероизповедание.

 

 1.       Добринка Кръстева -  председател
 2.       Веселин  Стоянов -  член
 3.       Минчо  Минчев -  член
 4.       Галина  Колева -  член
 5.       Младен  Михнев - член

 

ІІІ. Комисия по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

 

     1.    Анастас  Черкезов - председател

 1.       Веселин  Стоянов - член
 2.       Смаил  Стоев  - член
 3.       Галина  Колева - член
 4.       Николай  Мечев – член

 

 

ІV. Комисия по обществен ред, законност, местно самоуправление, контрол на решенията на общинският съвет и работа с неправителствени организации.

 

 1.       Атанас  Атанасов -  председател
 2.       Деница  Костова - член
 3.       Добринка  Кръстева - член
 4.       Минчо  Минчев -  член
 5.       Анастас  Черкезов - член

 

V. Комисия за противодействие на корупцията и за предотвратяване

и установяване на конфликт на интереси.

 

 1.       Смаил  Стоев - председател
 2.       Деница  Костова -  член
 3.       Веселин  Стоянов -  член
 4.       Минчо  Минчев -  член
 5.       Стоян  Иванов -  член

 

 

.docx

МЕНЮ