Обяви по ЗУТ

СЪОБЩЕНИЕ-Публикувано на 01..09.2021г.

Обявление-Проект за Изменение по ПУП, с.Брестова и с.Димовци-20.10.2020г.

Обявление - ЧИ на ОУП - Публикувано на 22.04.2020г.

Държавен вестник, брой 46 от 11.06=2019 г. – изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура) за обект: „Изграждане на мост при км 3+165 на път „SZR 2101 (ІІІ-5007) Николаево – Брестова – Дворище – Жълтопоп“, реконструкция на подходите на моста, корекция и почистване на речното корито на р. Гарвашница“

съобщение - Заповед - 09.01.2021г.

съобщение-10.12.2020.doc

съобщение-заповед 20.11.2020.doc

Съобщение.doc

Обявление - Изменение на ПР - с. Конаре.doc

Обявление - Изменение на ПР - с.Конаре.doc

Обявление - Изменение на ПРЗ - гр.Гурково.doc

Обявление - ЧИ на ОУП и ПУП - ПЗ - гр. Гурково.doc

КОНСТАТИВЕН АКТ №3-РАШКО МАРИНОВ МАНЕВ.pdf

КОНСТАТИВЕН АКТ №4- НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ.pdf

КОНСТАТИВЕН АКТ №5- НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ.pdf

КОНСТАТИВЕН АКТ №6- НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ.pdf

КОНСТАТИВЕН АКТ №7- НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ.pdf

КОНСТАТИВЕН АКТ №8- НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ.pdf

КОНСТАТИВЕН АКТ №2/2021г. Аскент Фиш ООД.pdf

съобщение - Изменение на ПУП - ПР и ПУП - ПЗ.doc

Обявление - Изменение на ПР - Община Гурково.doc

Обявление - Изменение на ПР - Църква Конаре.doc

Обявление - ПУП - ПП - ЕВРОЕКСПРЕС ООД-1.doc

МЕНЮ