Кариера

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА " ЗДРАВЕН МЕДИАТОР"    - ПУБЛИКУВАНО НА 08.01.2020 г.

Конкурс за длъжността "Шофьор, товарен автомобил"

публикувано на 18-06-2019

Конкурс за длъжността Главен специалист "Капитално строителство"

публикувано на 21-05-2019

Конкурс за длъжността "Работник, озеленяване"

публикувано на 07-05-2019

Конкурс за длъжността Младши експерт "Социални, младежки и спортни дейности"

Образци на документи

публикувано на 18-04-2019

Конкурс за длъжността Главен специалист "Капитално строителство"

Образци на документи

публикувано на 18-04-2019

Конкурс за 2 /две/ свободни работни места за обществени възпитатели за 2019 г. 

Образци на документи

публикувано на 01-04-2019

КОНКУРС за заемане на длъжността "Главен архитект"

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати – публикувано на 02-05-2019

Списък на кандидатите, допуснати до интервю след проведен изпит чрез решаване на тест – публикувано на 09-05-2019

публикувано на 27-03-2019

КОНКУРС за длъжността Главен експерт „ Общинска собственост“ в Дирекция „Общински дейности, устройство на територията и инвестиции”, определена за заемане от лице с трайни увреждания по реда на чл. 9а от Закона за държавния служител

Образци на документи

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ - публикувано на 05-03-2019

Списък на окончателните резултати и класиране на кандидатите за длъжността Главен експерт „Общинска собственост” в Дирекция „Общински дейности, устройство на територията и инвестиции” в Общинска администрация Гурково - публикувано на 14-03-2019

публикувано на 15-02-2019

КОНКУРС за длъжността „Директор на Дирекция „Общински дейности, устройство на територията и инвестиции”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

Списък на окончателните резултати и класиране на кандидатите за длъжността Директор на Дирекция „Общински дейности, устройство на територията и инвестиции” в Общинска администрация Гурково

публикувано на 17-09-2018

публикуван на 04-10-2018

публикуван на 15-10-2018

Обява за свободно работно място за длъжността: “ШОФЬОР”, при Община Гурково

публикувана на 03-09-2018

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В НАПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКА ГРАДИНА И УЧИЛИЩА

публикувана на 27-07-2018

Обява за свободно работно мяст за длъжността: “ШОФЬОР”, при Община Гурково

публикувана на 27-07-2018

Обява за свободно работно място за длъжността: оперативен дежурен по „Общински съвет за сигурност”

публикувана на 14-05-2018

Конкурс за длъжността: Старши специалист „Гражданска регистрация и административно обслужване”

публикувано на 25-04-2018

Конкурс за длъжността: оперативен дежурен по „Общински съвет за сигурност”

публикувано на 27-03-2018

Конкурс за длъжността: „Секретар на Община“

Списък на допуснатите кандидати в конкурса за длъжността "Секретар на Община"- 27-03-2018

Списък на недопуснатите кандидати в конкусра за длъжността "Секретар на Община"- 27-03-2018

публикувано на 06-03-2018

Конкурс за длъжността: гл. спциалист "Капитално стрителство"

публикувано на 02-03-2018

Конкурс за длъжността: Работник подръжка- с. Конаре

публикувано на 14-11-2017

Конкурс за длъжността: Технически сътрудник на Кмета на община Гурково

публикувано на 31-10-2017

Конкурс за заемане на длъжността Главен инспектор "Местни данъци и такси"

публикувано на 27-09-2017

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността "Шофьор" при община Гурково

публикувано на 22-08-2017

Конкурс за заемане на длъжността "Директор" на ДГ "Латинка" гр. Гурково и филиал с. Паничерево

публикувано на 11-08-2017

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността "Медицинска сестра" в ДГ "Латинка" гр. Гурково

публикувано на 31-07-2017

Конкурс за заемане на длъжността Главен инспектор "Местни данъци и такси"

публикувано на 01-05-2017

Конкурс за заемане на длъжността "Старши специалист кметство" с. Конаре

публикувано на 08-12-2016

Конкурс за заемане на длъжността "Главен инженер" в Дирекциа "Общински дейности, устройство на територията и инвестиции"

публикувано на 25-10-2016

Конкурс за заемане на длъжността "Специалист строителство" в Дирекция "Общински дейности, устройство на територията и инвестиции"

публикувано на 25-10-2016

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността "Домакин" на Клуб на пенсионера и инвалида с. Конаре

публикувано на 23-10-2016

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността "Медицинска сестра" в ДГ "Латинка" гр. Гурково

.docx

МЕНЮ