ИЗБОРИ 2019

УКАЗ № 53 от 19.03.2019 г. за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

 Издаден от Президента на РБ, oбн., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г.

 На основание чл. 4, ал. 2 от Изборния кодекс

 ПОСТАНОВЯВАМ:

 Насрочвам избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 Издаден в София на 19 март 2019 г.

https://rik27.cik.bg/ep2019

https://www.cik.bg/

 

 

Заявления по Изборния кодекс

ЗАЯВЛЕНИЕ за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък
ЗАЯВЛЕНИЕ за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за вписване в избирателен списък – част II
ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък преди предаването му на СИК
ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК
ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден
ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за издаване на удостоверение за гласуване на друго място

 

 

Заповеди на Кмета

Заповед № З-131 от 05.04.2019 г. на Кмета на община Гурково за определяне на места за обявяване на избирателни списъци за произвеждане на избори за Членове на Европейски парламент

публикувано на 05-04-2019
Заповед № З-134 от 08.04.2019 г. на Кмета на община Гурково за определяне на места за информационни табели, като места за поставяне на агитационни материали

публикувано на 08-04-2019

Заповед № 3-213 от 21.05.2019 г. на Кмета на община Гурково за забрана на продажбата и употребата на алкохолни напитки и провеждането на всякакви масови мероприятия

публикувано на 21-05-2019

 

 

Важни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ публикувано на 05-04-2019 г.
Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 година в Община Гурково публикувано на 11-04-2019 г.
ИЗЧИСЛИТЕЛНА ПРОЦЕДУРА КЪМ МЕТОДИЧЕСКИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВИТЕ НА СИК И ПРИМЕРНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ публикувано на 12-04-2019 г.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за определяне съставите на СИК на територията на района и на териториите на общините в него, и на разпределение на местата на ръководствата на СИК публикувано на 11-04-2019 г.
Определяне на броя на членовете на всяка СИК на територията на Община Гурково, Област Стара Загора публикувано на 12-04-2019 г.
Назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г. публикувано на 12-04-2019 г.
Телефонни номера за указване помощ при придвижването на избиратели с увреждания публикувано на 03-05-2019 г.
Секции, в които е възможно машинно гласуване публикувано на 07-05-2019 г.
ОБУЧЕНИЕ НА СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОБЩИНА ГУРКОВО публикувано на 13-05-2019 г.
За избирателите, които не притежават валидни документи за самоличност публикувано на 23-05-2019 г.

 

 

Разяснителна кампания

Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г.

Избиратели с трайни увреждания

Как се гласува

Гласуване с преференции

Машинно гласуване

МЕНЮ