ИЗБОРИ 2019

УКАЗ № 53 от 19.03.2019 г. за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

 Издаден от Президента на РБ, oбн., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г.

 На основание чл. 4, ал. 2 от Изборния кодекс

 ПОСТАНОВЯВАМ:

 Насрочвам избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 Издаден в София на 19 март 2019 г.

МЕНЮ