Избори 2019 - местни

https://www.cik.bg/

https://oik2437.cik.bg/mi2019/

https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign

 

 

Важни съобщения

ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове – качено на 08.08.2019 г.

СПИСЪК НА КМЕТСТВАТА В ОБЩИНА ГУРКОВО, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА – качено на 21.08.2019 г.

Заповед № З - 367/23.08.2019 г. на Кмета на общита Гурково за образуване на избирателни секции на територията на община Гурково – качено на 23.08.2019 г.

Приложение №1 към Заповед №3 – 367/ 23.08.2019 г. – качено на 23.08.2019 г.

Приложение №2 към Заповед №3 – 367/ 23.08.2019 г. – качено на 23.08.2019 г.

Решение № 932-МИ/ 30.08.2019 г. на ЦИК за начална дата на встъпване в правомощията на новоназначените членове на ОИК – качено на 02.09.2019 г. ,

Решение № 921-МИ/ 30.08.2019 г. на ЦИК относно назначаване на ОИК в община Гурково – качено на 02.09.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27.10.2019 ГОДИНА – качено на 12.09.2019 г.

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври  2019 година в Община Гурково – качено на 12.09.2019 г.

Заповед З-394/ 16.09.2019 г. на Кмета на община Гурково за определяне на места за поставяне на агитационни материали – качено на 16.09.2019 г.

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

  • Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за въведения ЕГН.

  • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Заповед З-437/ 16.10.2019 г. на Кмета на община Гурково за забрана продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки – качено на 16.10.2019 г.

 

 

За избирателите

Решение № 633-МИ/ 20.08.2019 г. на ЦИК за съставяне, обявяване, поправка и отпечатване на избирателните списъци при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. – качено на 21.08.2019 г.

Решение № 627-МИ/ 19.08.2019 г. на ЦИК относно указание към избирателите и кандидатите относно изискването за уседналост в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. – качено на 21.08.2019 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък – качено на 21.08.2019 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за вписване в избирателен списък – част II – качено на 21.08.2019 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз – качено на 21.08.2019 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък – качено на 21.08.2019 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК – качено на 21.08.2019 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден – качено на 21.08.2019 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – качено на 21.08.2019 г.

За българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност – качено на 22.10.2019 г.

МЕНЮ