Избирателни списъци

Заповед № З-378/ 02.09.2019 г. на Кмета на община Гурково за определяне на местата за обявяване на избирателни списъци

Избирателен списък – гр. Гурково, Секция №001, 002, 003; с. Паничерево, Секция №004, 005; с. Конаре, Секция №006; с. Лява река, Секция 008

Избирателен списък – Секция №007, №009

МЕНЮ