Отчети за изпълнение на бюджета

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково  за 2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.01.2020 г.  14/02/2020

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 29.02.2020 г.  16/03/2020

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.03.2020г.   27/04/2020

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково  за 2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.01.2019 г.      15/02/2019

Отчет за изпълнението на  бюджета на Община Гурково към 28.02.2019 г.  18/03/2019

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31.03.2019 г.   15/04/2019

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково за I-во тримесечие на 2019 г. 30/04/2019

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 30.04.2019 г.    15/05/2019

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31.05.2019 г.    18/06/2019

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 30.06.2019 г.    17/07/2019

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково за II-то тримесечие на 2019 г. 29/07/2019

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31.07.2019 г.  09/08/2019

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31.08.2019 г.  18/09/2019

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 30.09.2019 г.   21/10/2019

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково за III-то тримесечие на 2019 г.  04/11/2019

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31.10.2019 г. 11/11/2019

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 30.11.2019 г.  13/12/2019

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31.12.2019 г.  04/02/2020

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково за IV-то тримесечие на 2019г - 28.02.2020г.

Отчет на бюджета и на сметките за СЕС на Община Гурково-2018 г.

Отчет на бюджета и на сметките за СЕС на Община Гурково-2018 г. публикуван на 2019-07-30
Отчет на бюджета и на сметките за СЕС на Община Гурково за периода 01.01.-31.12.2018 г. приет от Общински съвет- Гурково публикуван на 2019-07-30

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково  за 2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.01.2018 г.

публикувано на 2018-02-12

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 28.02.2018 г.

публикувано на 2018-03-13

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.03.2018 г.

публикувано на 2018-04-13

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково за I-во тримесечие на 2018 г.

публикувано на 2018-04-27

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 30.04.2018 г.

публикувано на 2018-05-11

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.05.2018 г.

публикувано на 2018-06-11

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 30.06.2018 г.

публикувано на 2018-07-19

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково за II-ро тримесечие на 2018 г.

публикувано на 2018-07-27

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.07.2018 г.

публикувано на 2018-08-13

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.08.2018 г.

публикувано на 2018-09-17

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 30.09.2018 г.

публикувано на 2018-10-15

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково за III-то тримесечие на 2018 г.

публикувано на 2018-10-30

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31.10.2018 г.

                                                                                                                                                                                                                   

публикувано на 2018-11-14

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 30.11.2018 г.

публикувано на 2018-12-14

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.12.2018 г.

публикувано на 2019-01-17

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково за IV -то тримесечие на 2018 г.

публикувано на 2019-02-27

 

Отчет на бюджета и на сметките за СЕС на Община Гурково-2017 г.

Отчет на бюджета и на сметките за СЕС на Община Гурково-2017 г. публикуван на 2018-10-25
Отчет на бюджета и на сметките за СЕС на Община Гурково за периода 01.01.-31.12.2017 г. приет от Общински съвет- Гурково публикуван на 2018-10-25

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково  за 2017 г.

 Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31.01.2017 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         публикуван на 2017-02-10                  
Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 28.02.2017 г. публикуван на 2017-03-08
Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31.03.2017 г. публикуван на 2017-04-10
Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково за I-во тримесечие на 2017 г. публикуван на 2017-04-24
Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 30.04.2017 г. публикуван на 2017-05-09
Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31.05.2017 г. публикуван на 2017-06-09
Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 30.06.2017г. публикуван на 2017-07-12
Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково за II-ро тримесечие на 2017 г. публикуван на 2017-07-24
Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31.07.2017г. публикуван на 2017-08-09
Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31.08.2017 г.

публикуван на 2017-09-11

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 30.09.2017 г.

публикувано на 2017-10-12

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково за III-то тримесечие на 2017 г.

публикувано на 2017-10-24

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.10.2017 г.

публикуван на 2017-11-10

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 30.11.2017 г. публикуван на 2017-12-12
Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково към 31.12.2017 г. публикуван на 2018-01-12
Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково за IV-то тримесечие на 2017 г. публикувано на 2018-02-14

Отчет на бюджета и на сметките за СЕС на Община Гурково-2016 г.

 Отчет на бюджета и на сметките за СЕС на Община Гурков за периода 01.01.-31.12.2016г.

                                                                                                                                                                                                                                           

публикуван на 2017-06-09

Отчет на бюджета и на сметките за СЕС на Община Гурково за периода 01.01.-31.12.2016 г. приет от Общински съвет- Гурково

публикуван на 2017-06-09


Отчети за изпълнението на бюджета на Община Гурково за 2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31-01-2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 29-02-2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31-03-2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 30-04-2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31-05-2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 30-06-2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31-07-2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31-08-2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 30-09-2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31-10-2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 30-11-2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31-12-2016 г.   2017-01-20

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково 01.01-31.12.2016 г. 2017-01-20

 

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково за 2020 г. към 31.05.2020г.rar

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково за 2020 г. към 31.03.2020г..rar

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Гурково за I-во тримесечие на 2020 г.rar

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково за 2020 г. към 30.04.2020г.rar

МЕНЮ