СЪОБЩЕНИЕ

От 8,30 часа до 18,30 часа - Гр. Гурково, без вода цялото населено място поради ремонт на магистрален водопровод.

МЕНЮ