Публикуван проект на Стратегия за Общинска собственост 2020-2023

МЕНЮ