Програма на фестивала "С песните на Билчин юнак през вековете""


П Р О Г Р А М А

 ЗА ИЗЯВИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

 на ХIХ - я фестивал „С песните на Билчин юнак през вековете”

7 септември  2019 година

09:30 часа   Откриване на фестивала от кмета на община Гурково г-н Иван Иванов

09:40 часа   Програма – поздрав от НЧ ”Войвода Генчо Къргов - 1920”, гр.Гурково

10:00 часа   Представяне на самодейците от НЧ ”Изгрев – 1924 г.”, с. Паничерево

10:20 часа   Представяне на НЧ ”Пробуждане”, с. Спасово     

10:30 часа  Представяне на НЧ ”Хр.  Ботев – 1923”, гр. Габрово - квартета

10:40 часа   Представяне на ФК ”Тракия”, гр. Чирпан

10:50 часа   Представяне на НЧ ”Проф.Асен Златаров – 1927”, с. Каменец, Стралджа

11:05 часа   Представяне на НЧ ”Наука - 1905” и ПК ”Надежда”, с. Шаново

11:20  часа  Представяне на НЧ ”Искра – 1932”, с. Калояново, общ. Сливен

11:30 часа  Представяне на НЧ ”П.Р. Славейков – 1927”, с. Пиперково, обл.Русе

11:45 часа   Представяне на НЧ ”Отец Паисий – 1928”, с. Трапоково, общ. Сливен

12:00 часа   Представяне на НЧ ”НЧ”Бъднина – 1982”, гр. София

12:15 часа   Представяне на НЧ”Никола Вапцаров – 1909”, с.Ветово, обл. Русе

12:25 часа   Представяне на Пенсионерски клуб № 2, гр. Ген. Тошево, обл. Добрич

12:35 часа   Представяне на Пенсионерски клуб, с. Преселенци, общ.Ген. Тошево

12:50 часа   Представяне на НЧ ”Н.Й.Вапцаров – 1926”, с.Съдиево, общ.Нова Загора

13:05 часа   Представяне на НЧ ”Хр. Ботев – 1929”, с. Донино, общ. Габрово

13:25 часа   Представяне на НЧ ”Хр. Ботев – 1927”, с.Черна гора, обл.Стара Загора

13:40 часа   Представяне на НЧ ”Възраждане – 1908”, с.Българско Сливово, Свищов

13:55 часа   Представяне на Пенсионерски клуб, с.Черганово, общ.Казанлък

14:10 часа   Представяне на НЧ ”Габрово – 2002”, гр.Габрово

14:20 часа   Представяне на НЧ ”Дядо Стойно – 1927”, с.Поповци, общ.Габрово

14:30 часа   Представяне на НЧ ”Пробуда – 1928”, с.Кози рог , общ. Габрово

14:40 часа   Представяне на НЧ ”Зора – 1929”, с.Харачерите, общ.Габрово

14:50 часа   Представяне на НЧ ”Балканска звезда – 1896”, кв.”Недевци”,гр. Габрово

15:00 часа   Представяне на ПК „Златна Възраст”, гр. Сунгурларе , обл. Сливен

15:10 часа   Представяне на ПК ”Даме  Груев”, гр. Сливен

15:35 часа   Представяне на СУ ”Сава Доброплодни”, гр. Шумен

15:50 часа   Представяне на ОПК ”Розова долина”, гр. Казанлък

16:05 часа   Представяне на ОПК ”Розова долина”, гр.Казанлък

16:20 часа   Представяне на НЧ ”Звезда  – 1918”, с. Хаджидимитрово, общ.Казанлък

16:45 часа   Представяне на ПК ”Българка”, гр. Сливен

17:00 часа   Представяне на Клуб на инвалида,  гр. Сливен

17:10 часа   Представяне на  НЧ ”Пробуда – 1920”, с.Копринка, общ. Казанлък

17:25 часа   Представяне на ПК, гр. Сливен

17:30 часа   Представяне на ПК ”Тунджа”, кв. „Речица”, гр. Сливен

17:45 часа   Представяне на НЧ ”Светлина- 1929”, с.Бял кладенец, общ.Нова Загора

18:00 часа   Награждаване на участниците и закриване на фестивала

МЕНЮ