Премахване на агитационни материали

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД ГУРКОВО НАПОМНЯ ,ЧЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 186. АЛ.3  ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ В 7-ДНЕВЕН СРОК СЛЕД ИЗБОРНИЯ ДЕН ПРЕМАХВАТ ПОСТАВЕНИТЕ ОТ ТЯХ АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ.

МЕНЮ