Покана за публично обсъждане на Проекта за бюджета на Община Гурково за 2020г.

МЕНЮ