Подаване на заявление за вписване в избирателен списък по настоящ адрес и гласуване с подвижна избирателна кутия

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изтичане на срока за подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 13-МИ), както и за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 17-МИ) Общинска администрация град Гурково уведомява гражданите от общината, че са организирани дежурства от служители на администрацията в събота 12 октомври  2019 год., както следва:

- Общинска администрация град Гурково  - за всички секции на територията на  община Гурково-  на адрес -  бул. " Княз Александър Батенберг" № 3 – 1 етаж  - от 08.00 до 17,30 ч – тел. 04331/2005

- Кметство Паничерево – секции № 004 и 005– от 08.00 до 16,00 часа – тел. 04340/2233

- Кметство  Конаре – секция № 006 – от 08.00 до 16,00 часа – тел. 04343/2260

МЕНЮ