Първо заседание на ОИК, гр. Гурково, 04.09.2019 г.

Първо заседание на ОИК, град Гурково на 04.09.2019 г. – 13,30 часа

 

 

Материали за заседанието:

Член ОИК

1.

Проект на решение за определяне на място за обявяване решенията на ОИК - Гурково

адв. Р. Манчев

Разни

адв. Р. Манчев

МЕНЮ