ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД – КАЗАНЛЪК

С Решение № 587/27.06.2019 г. на Общински съвет - Гурково е открита процедурата за определяне на съдебен заседател при Районен съд - Казанлък (Мандат 2020 г. - 2024 г.) и са описани правилата за подаване на заявления.

Решение № 587 / 27.06.2019 г.
Заявление

МЕНЮ