Наредба за изменение и допълнение на наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Гурково

Община Гурково обявява, че на 09.01.2020г. на интернет страницата на Общината http://gurkovo.bg/page/naredbi-206-2.html е обнародвана Наредбата за изменение и допълнение на наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Гурково.

МЕНЮ