Консултации в Община Гурково на заинтересовани лица при изчисляване на прогнозен размер на пенсията, отпусната след 31.12.2018 г.

Териториално поделение на НОИ - Стара Загора организира индивидуални
консултации по прилагане на новоприетите текстове на § 22ц от ПЗР на КСО.

Екип от експерти по социално осигуряване ще Ви бъдат в помощ относно
избора на методика при пенсиониране, за да получите по-благоприятен
размер на пенсията, както и помощ при използването на програмните
продукти за изчисляване на прогнозна пенсия.

За по-голяма ефективност е препоръчително всеки желаещ да носи със себе
си документи за осигурителен стаж и обр. УП-2 за осигурителен доход за три
последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до
31.12.1996 г., както и документ за самоличност.

За община Гурково консултациите ще се провеждат
на 11.09.2019 г. от 9:00 - 16:00 часа в сградата на Общинска администрация

МЕНЮ