Изплащане на средствата на стопаните, заклали прасетата си

Стопаните, които трябва да получат в брой парична сума в размер на 300 лв. за извършено почистване и дезинфекция след заколване на прасетата си, а не са успели да я получат, могат да го направят на 04.09.2019 г. от 10:30 ч. в с. Конаре и от 11:30 ч. в с. Паничерево. Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) е институцията, ангажирана с изплащането.

МЕНЮ